Home

Met diploma sta je sterker!

Landelijke ondersteuning Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen.

Bekijk video Over OWRS

Image

Over OWRS

Kernactiviteiten van OWRS zijn:

 • Landelijke informatievoorziening via de website
 • Helpdesk en makelende rol tussen beleidsbepalend en uitvoerend niveau
 • Netwerken (kennisdeling, praktijkvoorbeelden)
 • Afstemming met partners binnen de educatieve infrastructuur
 • Nieuws

  Regels bijzondere bekostiging aan scholen voor leerlingen met culturele achtergrond van Roma en Sinti gewijzigd

  Nieuws
 • Nieuws

  Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

  Nieuws
 • Nieuws

  Attentie special vernieuwde bekostigingssystematiek

  Nieuws

Praktijkportret: In gesprek met TOY for Inclusion in Enschede

Bij TOY for Inclusion in Enschede werkt het Leger des Heils samen met Roma-koppel Antonio en Veriza aan een laagdrempelig activiteitenaanbod voor gezinnen met kinderen van allerlei achtergronden, met een focus op Roma. De activiteiten en workshops richten zich op de ontwikkeling van kinderen en vrouwen. Met behulp van Roma brugfiguren wordt langzaam vertrouwen opgebouwd en gewerkt aan een inclusieve samenleving en sociale inclusie van Roma.

Lees het artikel

Praktijkportret: In gesprek met Jan van der Zandt van het woonwagenpastoraat

Al bijna veertig jaar zet Jan van der Zandt zich als pastor in voor woonwagenbewoners, Roma en Sinti in Limburg en Brabant. Met levenswerkboekjes waarin zij vertellen over hun leven en geschiedenis probeert hij gemeentes, instanties en scholen meer te vertellen over hoe deze gemeenschappen in elkaar zitten. En dat is nog altijd nodig.

Lees het artikel