Met diploma sta je sterker

In 2013 verscheen de film ‘Met diploma sta je sterker’ waarin de succesvolle aanpak in Groningen in beeld werd om schoolgang bij woonwagen, roma en sinti- jongeren te bevorderen.

Onderwijsconsulenten, docenten op school, ouders en jongeren vertellen over het belang van schoolgaan. Ze belichten de wijze waarop ze samenwerken om het doel – met diploma van school – te bereiken.
De productie is in opdracht van KPC Groep in 2013 tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het ministerie van OCW, voor OWRS (Landelijke Ondersteuning aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen).