Praktijkvoorbeelden

Bij de netwerkbijeenkomsten komen ter inspiratie en met het oog op kennisdeling regelmatig goede voorbeelden aan de orde. Deze praktijkvoorbeelden vindt u op deze pagina.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkportret Nadine Rosenberg: “ Ik wil Sintikinderen laten shinen”.

Sintezza Nadine Rosenberg werkt sinds 2002 op basisschool De Nieuwe Linde in Nuenen. Haar functie is ‘intercultureel intermediair onderwijsassistent’. Een mond vol, in de praktijk zorgt ze voor de begeleiding van alle Sinti-kinderen op school.

Bekijk het artikel

Roma aan Zet in Enschede

Met behulp van subsidie van het ministerie van SZW lopen er in 7 gemeenten pilots rondom het samenwerken met sleutelfiguren. Een daarvan is het project ‘Roma aan zet’ uit Enschede. Verschillende Romagezinnen binnen de gemeente weten niet goed hoe ze hulp moeten krijgen. Ook speelt er veel wantrouwen naar de buitenwereld toe, waardoor het resultaat van reguliere hulpverlening onvoldoende is. De gemeente Enschede zet nu sleutelfiguren uit de Romagemeenschap in om deze gezinnen effectief te helpen. Juliano Nicolic is één van de sleutelfiguren en oprichter van stichting ‘Second Chance’, waarbij hij als Roma andere Roma helpt.

Meer over Second Chance

TOY for Inclusion: werken aan een laagdrempelig activiteitenaanbod voor kansarme gezinnen

Bij TOY for Inclusion in Enschede werkt het Leger des Heils samen met Roma-koppel Antonio en Veriza aan een laagdrempelig activiteitenaanbod voor gezinnen met kinderen van allerlei achtergronden, met een focus op Roma. De activiteiten en workshops richten zich op de ontwikkeling van kinderen en vrouwen. Met behulp van Roma brugfiguren wordt langzaam vertrouwen opgebouwd en gewerkt aan een inclusieve samenleving en sociale inclusie van Roma.

Bekijk het artikel

In gesprek met Jan van der Zandt van het woonwagenpastoraat

Al bijna veertig jaar zet Jan van der Zandt zich als pastor in voor woonwagenbewoners, Roma en Sinti in Limburg en Brabant. Met levenswerkboekjes waarin zij vertellen over hun leven en geschiedenis probeert hij gemeentes, instanties en scholen meer te vertellen over hoe deze gemeenschappen in elkaar zitten. En dat is nog altijd nodig.

Bekijk het artikel

In gesprek met Fiet Smeets – Muris van MeCuMa

Vier medewerkers heeft MeCuMa inmiddels; Janneke Vranken, Lynn Freiwalt, Sanne Peters en Germaine Goossens. Samen nemen ze de ondersteuning van de gezinnen, scholen en gemeenten voor hun rekening. Momenteel zijn er 32 zorgarrangementen waarvoor ze bij gezinnen over de vloer komen. Hun takenpakket is breed, leggen Fiet en Janneke uit. De begeleiding geldt zowel voor thuis als op school.

Bekijk het artikel

In gesprek met onderwijsconsulenten uit Arnhem

Onderwijsconsulenten Jolanda Reichard en Willy Gerritsen zijn een onmisbare schakel
tussen kinderen en ouders van Roma-, Sinti- en woonwagengezinnen en scholen in Arnhem
en de regio. Er is veel behoefte aan hun ondersteuning, blijkt uit contact met gezinnen
die met complexe problematiek te maken hebben. De consulenten krijgen daarbij ook
hulp van woonwagenmoeder Tonnie.

Bekijk het artikel

Het is mijn leven

In Lelystad wordt met Roma-jongeren gewerkt aan het beter in beeld krijgen van hun toekomstperspectief. Dit met behulp van het werkboek ‘Het is mijn leven’. Dit praktijkvoorbeeld van Welzijn Lelystad is ingebracht door Henriëtte Verheggen, projectleider Roma Lelystad.

Bekijk het praktijkvoorbeeld (pdf)

Programma Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen

Tijdens de ‘Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen’ van de Rijksoverheid zijn verschillende maatregelen ontwikkeld in 9 proeftuinen. In deze proeftuinen zijn nieuwe werkwijzen, methodieken en inzichten ontwikkeld over het werken met multiprobleemgezinnen met een Roma-achtergrond. Deze methodieken en kennisdocumenten zijn terug te vinden op de site van het CVV.

Meer over deze proeftuinen