Nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

 • 22-09-2017
  Voortgang monitor OWRS Voortgezet Onderwijs

  Voortgang monitor OWRS Voortgezet Onderwijs

  In het voorjaar 2017 is de monitor Voortgezet Onderwijs voor de tweede keer uitgezet. De monitor bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel. Het betreft gegevens over het schooljaar 2015 – 2016.

 • 02-04-2017
  Nieuwe website OWRS

  Nieuwe website OWRS

  Vandaag heeft OWRS haar geheel nieuwe website gelanceerd. De site heeft een complete metamorfose ondergaan. Zowel de ‘look and feel’ als de content op de website is vernieuwd.

 • 31-03-2017
  Bijzondere bekostiging schooljaar 2017 – 2018

  Bijzondere bekostiging schooljaar 2017 – 2018

  In deze regeling van 17 maart 2017 zijn de bekostigingsbedragen voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld. Artikel 28 geeft informatie over de bijzondere bekostiging voor zigeunerkinderen en Artikel 29 over leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden.

 • 20-02-2017
  Monitorrapport OWRS Primair Onderwijs beschikbaar!

  Monitorrapport OWRS Primair Onderwijs beschikbaar!

  In het monitorrapport zijn de verschillen in de onderwijsdeelname in het primair onderwijs, knelpunten en succesvolle aanpakken beschreven.

 • 25-05-2016
  Promotieonderzoek naar Roma en Sinti en hun attitude ten opzichte van onderwijs

  Promotieonderzoek naar Roma en Sinti en hun attitude ten opzichte van onderwijs

  Anita van der Hulst is bezig met een promotieonderzoek naar Roma en Sinti en hun attitude ten opzichte van onderwijs, in zowel Nederland als voorbeeld van een West-Europees land als in Tsjechië als Oost-Europees land.

 • 27-01-2016
  Voorbeelden uit de praktijk!

  Voorbeelden uit de praktijk!

  In Lelystad werken ze met Roma-jongeren aan het beter in beeld krijgen van hun toekomstperspectief met behulp van het werkboek ‘Het is mijn leven’. Dit praktijkvoorbeeld van Welzijn Lelystad is door Henriëtte Verheggen, Projectleider Roma Lelystad onder onze aandacht gebracht.

 • 27-01-2016
  Subsidieregeling ook in 2016 voor projecten

  Subsidieregeling ook in 2016 voor projecten

  Projecten en activiteiten die de maatschappelijke positie van de Sinti en Roma in Nederland direct of indirect verbeteren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Per jaar is er 500.000 euro beschikbaar voor subsidies voor projecten en activiteiten voor Sinti en Roma.

 • 26-01-2016
  Monitorrapport OWRS Voortgezet onderwijs beschikbaar

  Monitorrapport OWRS Voortgezet onderwijs beschikbaar

  In 2015 hebben we vanuit de Landelijke Ondersteuning OWRS een monitor uitgevoerd in het voortgezet onderwijs.

© 2017 OWRS. Realisatie door 2manydots