Thema’s

Informatie op thema

Thema’s

Om de informatie makkelijk op onderwerp bij elkaar te vinden staan er op de site aparte landingspagina’s voor actuele thema’s. Regelmatig worden hier nieuwe thema’s aan toegevoegd.

Ouderbetrokkenheid

Uit internationaal onderzoek blijkt dat de ouderbetrokkenheid bij leerlingen uit minder kansrijke omgevingen lager is, terwijl juist deze leerlingen gebaat zijn bij een hoge mate van ouderbetrokkenheid. Een lagere ouderbetrokkenheid is het grootste deel van de tijd niet het gevolg van onwil, maar van onmacht en onzekerheid.

Meer over dit thema

Bijzondere bekostiging PO

Een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor de aanwezigheid van leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti.

Meer over dit thema

 

© 2022 OWRS. Realisatie door 2manydots