Thema’s

Informatie op thema

Thema’s

Om de informatie makkelijk op onderwerp bij elkaar te vinden staan er op de site aparte landingspagina’s voor actuele thema’s. Regelmatig worden hier nieuwe thema’s aan toegevoegd.

 

Bijzondere bekostiging primair onderwijs

Een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor de aanwezigheid van leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti.

Meer over dit thema

 

Schoolloopbanen

Vanaf 1982 heeft KPC Groep scholen en beleidsmedewerkers die werken met Woonwagen-, Roma en Sinti ondersteund. Bij de start vond onderzoek plaats naar onderwijsdeelname van woonwagen-, en zigeunerkinderen.

Meer over dit thema

 

0-6 jaar

Op hoofdlijnen is de onderwijspositie van kinderen van woonwagenbewoners/reizigers de laatste decennia verbeterd, maar voor de Sinti geldt dit minder en voor de Roma in een nog mindere mate.

Meer over dit thema

 

Ouderbetrokkenheid

Uit internationaal onderzoek blijkt dat de ouderbetrokkenheid bij leerlingen uit minder kansrijke omgevingen lager is, terwijl juist deze leerlingen gebaat zijn bij een hoge mate van ouderbetrokkenheid. Een lagere ouderbetrokkenheid is het grootste deel van de tijd niet het gevolg van onwil, maar van onmacht en onzekerheid.

Meer over dit thema

 

Praktijkvoorbeelden

Bij de netwerkbijeenkomsten komen ter inspiratie en met het oog op kennisdeling regelmatig goede voorbeelden aan de orde.

Meer over dit thema