Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent.

OWRS

OWRS, Postbus 1423, 3500 BK Utrecht is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
OWRS nieuwsbrief: Uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief. U hebt zich in het verleden zelf aangemeld voor deze nieuwsbrief. Deze gegevens komen in Mailmanager terecht. In dit mailprogramma worden ook statistieken bijgehouden over nieuwsbriefactiviteiten, zoals het openen van de nieuwsbrief en het klikken op links. U kunt zich op elk moment uitschrijven als u deze mails niet meer wilt ontvangen met de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief.
Contact: Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer die u doorgeeft om contact op te nemen. Deze gegevens uit ingevulde formulieren worden maximaal 6 maanden bewaard.
Netwerk: het overzicht van het netwerk bevat gegevens van onderwijsconsulenten en leerplichtambtenaren zoals naam organisatie, adresgegevens, telefoon, e-mail en website. U kunt de gegevens laten aanpassen of verwijderen door het invullen van het contactformulier op de website van OWRS.
Netwerkbijeenkomst: Als u inschrijft voor een netwerkbijeenkomst laat u gegevens achter middels een formulier: naam, adres, postcode, plaats van de instelling, naam, telefoonnummer en emailadres van de deelnemer. De gegevens worden enkel gebruikt voor betreffende bijeenkomst en verwijderd maximaal 6 maanden na de bijeenkomst. Foto’s gemaakt tijdens de bijeenkomsten kunnen worden gebruikt als illustratiemateriaal op de website van OWRS.
Gegevens over uw activiteiten op de website: OWRS gebruikt statistische informatie via het programma Google Analytics, Google Tag Manager en Google Search Console. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor analyse en verbetering van onze website. Er wordt geen persoonlijke informatie van u opgeslagen of gebruikt.

Door de gegevens te verstrekken geeft u toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Cookies of vergelijkbare technieken

OWRS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

OWRS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OWRS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die worden verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OWRS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@owrs.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.