Met diploma sta je sterker!

Landelijke ondersteuning Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen.

Bekijk video Over OWRS

Image

Over OWRS

Kernactiviteiten van OWRS zijn:

 • Landelijke informatievoorziening via de website
 • Helpdesk en makelende rol tussen beleidsbepalend en uitvoerend niveau
 • Netwerken (kennisdeling, praktijkvoorbeelden)
 • Monitor owrs kinderen in het primair en voortgezet onderwijs
 • Afstemming met partners en binnen de educatieve infrastructuur
 • Voortgang monitor OWRS Voortgezet Onderwijs

  Nieuws
 • Tentoonstelling Sinti en Roma door de eeuwen heen

  Evenementen
 • Bijzondere bekostiging PO schooljaar 2017 - 2018

  Nieuws

Resultaten uit de monitor

In 2016 heeft OWRS de derde monitor uitgevoerd in het primair onderwijs. Hieruit blijkt dat een kritische succesfactor is de inzet van intermediairs en contactpersonen die op de hoogte zijn van de specifieke achtergronden van leerlingen. In het monitorrapport zijn de verschillen in de onderwijsdeelname in het primair onderwijs, knelpunten en succesvolle aanpakken beschreven.

Deelname 2014-2015:
282 %
Geen verzuim:
27 %
Uitstroom advies groep 8 vmbo:
65 %
© 2018 OWRS. Realisatie door 2manydots