Netwerk

Onderwijsconsulenten en leerplichtambtenaren vormen samen het netwerk OWRS.

Netwerk

Legenda:
 • Professionals OWRS
 • Gemeenteambtenaren
 • Organisaties

Een overzicht van het netwerk

Bekijk:
’t Breerke

Myra Stoffels

Ankerstraat 1

6051 GG Maasbracht

Tel. 047-5463197

Website

Anne Frank Stichting

Westermarkt 10

1016 DK Amsterdam

Tel. 020-5567100

Website

CCV

Marjon den Breems

Churchillaan 11

3527 GV Utrecht

Tel. 030-7516700

Website

Consultancy Social Inclusion

Peter Jorna

Utrecht

Website

Cordaad Welzijn

Contactpersonen Roma team

Sterrenlaan 5

5503 BG Veldhoven

Tel. 040-2533443

Website

Gemeente Asten

Sandy Hendriks

Koningsplein 3

5721 GJ Asten

Tel. 049-3671212

Website

Gemeente Capelle aan den IJssel

Sevgi Mizrak

Rivierweg 111

2903 AR Capelle aan den IJssel

Tel. 010-2848612
Tel. 06-11869899

Website

Gemeente Ede

Monic den Otter

Timo Otten

Bergstraat 4

6711 DD Ede

Tel. Algemeen
Tel. Monic 06-52480592

Website

Gemeente Enschede

Peter Wilde

Hengelosestraat 51

Stadskantoor, erve 2.2 Enschede

Tel. 053-4818181

E-mail Algemeen

Gemeente Groningen

Josje Buis

Natacha Schrik

Sander Hocks

Kreupelstraat 1

9700 RM Groningen

Tel. 050-3676279

Gemeente Nieuwegein

Marjo Volman

Tineke Pool

Martijn Hollander

Janneke Broekhuizen

Dorine van Mil

Stadsplein 1

3431 LZ Nieuwegein

Website

Gemeente Rotterdam

Cindy Nortan

Postbus 70032

3000 LP Rotterdam

Tel. 064-1550044

Website

Gemeente Stein

Cindy Willems

Petra Creuwels

Wendy Bindels

Stadhouderslaan 200

6171 KP Stein

Tel. 046-4359393

Website

Gemeente Veenendaal

Annette Bettonviel

Hassan Fateh

Raadhuisplein 1

3900 BC Veenendaal

Tel. 031-8538301

Gemeente Zundert

Aukje Mulder

Markt 1

4881 CN Zundert

Tel.: 076-5995600

Website

Het Leger des Heils

Iara de Witte

Spoordreef 10

1315 GN Almere

Tel. 036-5398111

Website

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)

Verwey-Jonker Instituut

Kromme Nieuwegracht 6

3512 HG Utrecht

Tel. 030-2303260

Website

MeCuMa Westelijke Mijnstreek Limburg

Fiet Muris

Janneke Francken

Sanne Peters

Nieuwstraat 28

6171 GS Stein

Tel. 046-4350162

Website

Nederlandse Roma Vereniging

Snijdersstraat 127

8243 LB Lelystad

Tel. 0320-419035

Website

O Lungo Drom

Molenhof 10

2289 BV Rijswijk

Tel. 06-52200095

Website

OWRS Groningen, WIJ Hoogkerk

Tineke Postma (12-23 jaar)

Hester van der Paauw (0-12 jaar)

De Verbetering 3

9744 DZ Groningen

Tel. Tineke 06-27282346
Tel. Hester 06-27069859

PWN Pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma

Jan van der Zandt

Emmaplein 19C

5211 VZ `s-Hertogenbosch

Tel. 073-7370223

Website

Sint Fransschool

Anja Reckers

Harm Tiesingstraat 2

7815 JJ Emmen

Tel. 065-0450497

Sinti Forum

Lalla Weiss

Terraweg 22

5681 RG Best

Stichting Kleeza

Bosserveldlaan 86

6191 SL Beek

Tel. 046-2044889

Website

Stichting Pas, OWRS in de regio Arnhem

Willy Gerritsen, overige gemeenten

Jolanda Reichard, gemeente Arnhem

Beverweerdlaan 3

6825 AE Arnhem

Tel. 026-7600985

Website

Stichting Second Chance

Dr. Sloetstraat 6

7572 XX Oldenzaal

Tel. 06-45010635

Website

Stichting Welzijn Lelystad

Henriette Verheggen

De Schans 1909

8231 KM Lelystad

Tel. 0320-707159

Website

Stichting Zas Angle

Milutin Pavlovic

Alice Sligtenhorst

Karel Doornmanstraat 125

1055 VE Amsterdam

Tel. Milutin 06-30929628
Tel. Alice 06-30929561

Website

SWV Helmond-Peelland PO

Erik Wissink

Berkveld 19

5709 AE Helmond

Tel. 064-3361228

Website

Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland

Arnhem

Website

Netwerk

Het landelijk netwerk OWRS bestaat uit onderwijsconsulenten, beleidsmedewerkers en leerplichtambtenaren van gemeenten die op lokaal en regionaal niveau actief zijn. Doel van het netwerk is deskundigheid, kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook biedt het netwerk de mogelijkheid om te werken aan beleidsaanbevelingen die naar de PO-Raad, VO-raad en departementen worden teruggekoppeld. Het landelijk netwerk OWRS komt meerdere keren per jaar bij elkaar voor een inhoudelijk thema of intervisiebijeenkomst.

 

Werkzaamheden van een onderwijsconsulent

Een onderwijsconsulent verricht taken op het terrein van voorlichting, advisering, ondersteuning en bemiddeling. De kerntaak ligt in de brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen/organisaties die bij het onderwijs of hulpverlening aan de kinderen betrokken zijn.

De brugfunctie vertaalt zich in de volgende werkzaamheden en rollen:

 • Woonwagen-, Roma- en Sinti-leerlingen (en hun ouders) stimuleren om deel te (blijven) nemen aan het onderwijs.
 • Leerlingen en ouders adviseren en ondersteunen bij voor- en vroegschoolse activiteiten, schoolkeuze en onderwijs en hulpverlening.
 • Ouders voor het onderwijs en voorschoolse activiteiten aan hun kinderen motiveren en bevorderen en ondersteunen bij sociale vaardigheden en taalontwikkeling.
 • Adviserende en signalerende rol richting consultatiebureau, peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse projecten, intern begeleiders, leerkrachten, CJG etc.
 • Scholen en samenwerkende instanties/ partners informeren over de specifieke onderwijs-, leer- en/of taalproblemen van de leerlingen.
 • Informatie verstrekken over de culturele, sociaal-emotionele en maatschappelijke achtergronden van woonwagenbewoners, Roma en Sinti.
 • Activerende rol in ouderbetrokkenheid en vervullen van intermediaire rol in conflictsituaties tussen school en andere organisaties enerzijds en ouders en kinderen anderzijds.
 • Contacten onderhouden met ouders, school en leerplichtambtenaar om het schoolverzuim terug te dringen en te verminderen.
 • Zicht hebben op algemeen ervaren knelpunten op basis van kennis van de doelgroep.
 • Het opzetten en deelnemen aan netwerken.

 

Werkzaamheden van een leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar bevordert – uitgaande van de leerplichtwet – dat jongeren een passende startkwalificatie behalen.

De functie omvat onder meer de volgende werkzaamheden:

 • Uitvoering preventiebeleid (signaleren, ontwikkeling aanpak schoolverzuim/uitval, en preventie).
 • Uitvoeren leerplichtwet.
 • Verrichten van diverse werkzaamheden zoals voorlichting.

Nederlandse organisaties Roma en Sinti

Er zijn in Nederland diverse organisaties Roma en Sinti. Meer informatie over deze organisaties vindt u op deze pagina.

Bekijk het overzicht

 

© 2023 OWRS. Realisatie door 2manydots