Netwerk

Onderwijsconsulenten en leerplichtambtenaren vormen samen het netwerk OWRS.

Netwerk

Legenda:
 • Onderwijsconsulenten
 • Leerplichtambtenaren

Een overzicht van het netwerk

Bekijk:
’t Breerke

Myra Stoffels

Ankerstraat 1

6051 GGMaasbracht

Tel. 047-5463197

Website

Cordaad Welzijn

Contactpersonen Roma team

Sterrenlaan 5

5503 BG Veldhoven

Tel. 040-2533443

Website

Gemeente Asten

Sandy Hendriks - Jansen

Koningsplein 3

5721 GJAsten

Tel. 049-3671212

Website

Gemeente Capelle aan den IJssel

Sevgi Mizrak

Rivierweg 111

2903 AR Capelle aan den IJssel

Tel. 010-2848612
Tel. 06-11869899

Website

Gemeente Ede

Monic den Otter

Bergstraat 4

6711 DD Ede

Tel. 0318-680297
Tel. 06-52480592

Website

Gemeente Enschede

Sylvia ter Beek - Aarhelge

Hengelosestraat 51

Stadskantoor, erve 2.2 Enschede

Tel. 06-10118380

Website

Gemeente Enschede

Marianne van den Dolder

Korte Hengelosestraat 1

7511 JA Enschede

Tel. 053-4817771

Website

Gemeente Groningen

Josje Buis

Natacha Schrik

Sander Hocks

Kreupelstraat 1

9700 RM Groningen

Tel. 050-3676279

Gemeente Nieuwegein

Anja de Haas-Grul

Stadsplein 1

3431 LZ Nieuwegein

Tel. 14030

Website

Gemeente Rotterdam

Cindy Nortan

Postbus 70032

3000 LP Rotterdam

Tel. 064-1550044

Website

Gemeente Sittard-Geleen Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek

Louke van Cruchten

Markt 1

6161 GE Geleen

Tel. 046-4777438

Website

Gemeente Stein

Cindy Willems

Petra Creuwels

Stadhouderslaan 200

617 KP Stein

Tel. 046-4359393

Website

Gemeente Veenendaal

Annette Bettonviel

Hassan Fateh

Raadhuisplein 1

3900 BCVeenendaal

Tel. 031-8538301

MeCuMa Westelijke Mijnstreek Limburg

Fiet Muris

Janneke Fransen

Sanne Peters

Nieuwstraat 28

6171 GS Stein

Tel. 046-4350162

Website

OWRS Groningen, WIJ Hoogkerk

Tineke Postma (12-23 jaar)

Hester van der Paauw (0-12 jaar)

De Verbetering 3

9744 DZ Groningen

Tel. Tineke 06-27282346
Tel. Hester 06-27069859

PWN Pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma

Jan van der Zandt

Emmaplein 19C

5211 VZ `s-Hertogenbosch

Tel. 073-7370223

Website

Sint Fransschool

Anja Reckers

Harm Tiesingstraat 2

7815 JJ Emmen

Tel. 065-0450497

Stichting Pas, OWRS in de regio Arnhem Onderwijshuis Arnhem

Willy Gerritsen, overige gemeenten

Jolanda Reichard, gemeente Arnhem

Beverweerdlaan 3

6825 AE Arnhem

Tel. 026-7600985

Website

Stichting Welzijn Lelystad

Henriette Verheggen

De Schans 1909

8231 KM Lelystad

Tel. 0320-707159

Website

SWV Helmond-Peelland PO

Erik Wissink

Berkveld 19

5709 AE Helmond

Tel. 064-3361228

Website

Netwerk

Het landelijk netwerk OWRS bestaat uit onderwijsconsulenten, beleidsmedewerkers en leerplichtambtenaren van gemeenten die op lokaal en regionaal niveau actief zijn. Doel van het netwerk is deskundigheid, kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook biedt het netwerk de mogelijkheid om te werken aan beleidsaanbevelingen die naar de PO-Raad, VO-raad en departementen worden teruggekoppeld.

Het landelijk netwerk OWRS komt twee keer per jaar bij elkaar voor een inhoudelijk thema of intervisiebijeenkomst. In 2018 vinden de netwerkbijeenkomsten plaats op 5 april en 8 november.

 

Werkzaamheden van een onderwijsconsulent

Een onderwijsconsulent verricht taken op het terrein van voorlichting, advisering, ondersteuning en bemiddeling. De kerntaak ligt in de brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen/organisaties die bij het onderwijs of hulpverlening aan de kinderen betrokken zijn.

De brugfunctie vertaalt zich in de volgende werkzaamheden en rollen:

 • Woonwagen-, Roma- en Sinti-leerlingen (en hun ouders) stimuleren om deel te (blijven) nemen aan het onderwijs.
 • Leerlingen en ouders adviseren en ondersteunen bij voor- en vroegschoolse activiteiten, schoolkeuze en onderwijs en hulpverlening.
 • Ouders voor het onderwijs en voorschoolse activiteiten aan hun kinderen motiveren en bevorderen en ondersteunen bij sociale vaardigheden en taalontwikkeling.
 • Adviserende en signalerende rol richting consultatiebureau, peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse projecten, intern begeleiders, leerkrachten, CJG etc.
 • Scholen en samenwerkende instanties/ partners informeren over de specifieke onderwijs-, leer- en/of taalproblemen van de leerlingen.
 • Informatie verstrekken over de culturele, sociaal-emotionele en maatschappelijke achtergronden van woonwagenbewoners, Roma en Sinti.
 • Activerende rol in ouderbetrokkenheid en vervullen van intermediaire rol in conflictsituaties tussen school en andere organisaties enerzijds en ouders en kinderen anderzijds.
 • Contacten onderhouden met ouders, school en leerplichtambtenaar om het schoolverzuim terug te dringen en te verminderen.
 • Zicht hebben op algemeen ervaren knelpunten op basis van kennis van de doelgroep.
 • Het opzetten en deelnemen aan netwerken.

 

Werkzaamheden van een leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar bevordert – uitgaande van de leerplichtwet – dat jongeren een passende startkwalificatie behalen.

De functie omvat onder meer de volgende werkzaamheden:

 • Uitvoering preventiebeleid (signaleren, ontwikkeling aanpak schoolverzuim/uitval, en preventie).
 • Uitvoeren leerplichtwet.
 • Verrichten van diverse werkzaamheden zoals voorlichting.
© 2021 OWRS. Realisatie door 2manydots