Nederlandse organisaties Roma en Sinti

Nederlandse organisaties Roma en Sinti

Er zijn in Nederland diverse organisaties Roma en Sinti. Meer informatie over deze organisaties vindt u op deze pagina. De organisaties zijn op alfabetische volgorde geordend.

 

Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting zet zich in tegen discriminatie en besteedt aandacht aan de geschiedenis van vervolgingen. Behalve de joden werden onder meer ook Roma en Sinti in de Tweede Wereldoorlog vervolgd en weggeleid naar vernietigingskampen. Zoek op de website op de termen ‘Roma’ en ‘Sinti’ voor informatie.
E-mail

Meer over de Anne Frank Stichting

 

CCV

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. Het CCV heeft kennis van de specifieke Romacultuur en een breed netwerk van specialisten. Ook is het CCV goed op de hoogte van uiteenlopende voorbeelden en aanpakken die in het land worden ingezet.
E-mail

Meer over CCV

 

Consultancy Social Inclusion

Geeft advies en fungeert als bemiddelaar.
Peter Jorna, Utrecht.
E-mail

Meer over Consultancy Social Inclusion

 

Cordaad Welzijn

Stichting Cordaad Welzijn geeft hulp aan iedereen. Op persoonlijke basis of aan een groep. We zijn er voor diegenen die ons vakkundig oordeel nodig hebben. Dichtbij en makkelijk. Iemand kan zo bij ons binnenlopen. Ook kom je ons tegen in de buurt, op straat en op veel plekken waar mensen komen. Samen bouwen we aan een goede relatie met en tussen mensen, wijken en verenigingen.

Wij bieden praktische hulp, bijvoorbeeld door het inzetten van een maatje of vrijwilliger. Ook zorgen wij dat informatie, advies, begeleiding, training en scholing voor iedereen makkelijk bereikbaar is. We maken daarbij gebruik van de eigen sterktes en mogelijkheden van mensen.

Contactpersonen Roma team
Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven
Tel. 040-2533443
E-mail

Meer over Cordaad Welzijn

 

Het Leger des Heils

In bepaalde Roma-gemeenschappen in Nederland is er sprake van multi-problematiek. Het Leger des Heils werkt in de hulpverlening aan het inzetten van ervaringsdeskundigen op verschillende levensgebieden. Het Leger des heils ziet dat verandering van de Roma-gemeenschap van binnenuit tot beter perspectief kan leiden.
E-mail

Meer over het Leger des Heils

 

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)

KIS doet aan kennisdeling en volgt nationale en internationale ontwikkelingen, toont onderzoeken en vermeldt aanpakken die erop gericht zijn om de maatschappelijke positie van Roma en Sinti te verbeteren.

Meer over KIS

 

Nationaal Roma en Sinti Contactpunt (NRSCP)

Het Nationaal Roma en Sinti Contactpunt of National Roma en Sinti Contact Point (NRSCP) coördineert de Nederlandse aanpak gericht op gelijkwaardigheid, inclusie en participatie van Roma en Sinti in Nederland.

Tel. 070-3334555
E-mail

Meer over het NRSCP

 

Nederlandse Roma Vereniging

Een stichting gevestigd in Lelystad die sociale participatie van Roma wil bevorderen middels projecten en activiteiten.
E-mail

Meer over de Nederlandse Roma Vereniging

 

O Lungo Drom

Stichting O Lungo Drom (“De Lange Weg”, in het Romanes) beoogt een indruk te geven van de tradities, de vervolging en allerhande voorbeelden uit het leven van Sinti en Roma, zowel in woord als in beeld.
E-mail

Meer over O Lungo Drom

 

PWN Pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma

Een landelijke katholieke instelling voor pastorale zorg voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland. De instelling wil bevorderen dat het pastoraat en de diaconale zorg onder woonwagenbewoners, Sinti en Roma wordt behartigd door de parochie waartoe die bewoners behoren. Daarvoor biedt het PWN ondersteuning aan parochies.
E-mail

Meer over PWN

 

Sinti Forum

Sinti Forum is opgericht voor de groeiende groep oudere Sinti en Roma. De reguliere zorg en ondersteuning bereikt hen niet of weinig door wederzijds wantrouwen, cultuurverschillen en taalproblemen. Vaak weten ze niet welke mogelijkheden er zijn om hun situatie te verbeteren en vallen de ouderen terug op hun familie. Sinti Forum erkent dat ouderen waarde en kwaliteit toevoegen aan de samenleving en wil hen bijstaan in het zoeken naar oplossingen om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. Initiatiefnemers zijn Lalla Weiss en Marie Grünholz, voorlopig te bereiken via:
E-mail

 

Stichting Kleeza

In de doelstellingen van de Stichting Kleeza zit diep verankert het beslechten van barrières en het slaan van bruggen tussen twee bevolkingsgroepen die wel naast elkaar wonen maar niet of nauwelijks met elkaar in contact zijn. Terwijl in beide culturen mooie dingen schuilgaan die eigenlijk met elkaar gedeeld zouden kunnen worden. Het motto dat onlosmakelijk gekoppeld is aan deze doelstilling is:“ Genieten van het gemeenschappelijke met respect voor elkaars verschillen.”
E-mail

Meer over stichting Kleeza

 

Stichting Second Chance

Een zelforganisatie waar Roma-sleutelpersonen ondersteuning bieden aan Roma-gezinnen die te maken hebben met instanties. Deze stichting is ook verbonden aan het project Roma aan zet in Enschede.

Meer over stichting Second Change

 

Stichting Zas Angle

De stichting heeft als doel de afstand tussen de samenleving en de Roma te verkleinen waardoor een positieve dialoog kan ontstaan die verbondenheid creëert.
E-mail

Meer over stichting Zas Angle

 

 

Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland

De Vereniging vormt een verbindende schakel tussen de Sinti en Roma en Woonwagenbewoners in Nederland onderling. Ze verbindt Sinti, Roma, Woonwagenbewoners, overheden (lokaal, landelijk en internationaal) en maatschappelijke organisaties. Ze werken ook samen met mensen vanuit hun specifieke kennis en deskundigheid.
E-mail

Meer over de vereniging