Over OWRS

Leer ons kennen!

Wie zijn wij

In Nederland zijn er zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau mensen die het onderwijs aan kinderen van woonwagenbewoners, Roma en Sinti ondersteunen.

OWRS is een landelijk platform dat deze mensen bindt en verbindt om het onderwijs aan deze groep en culturen te bevorderen. Onderwijs en het behalen van een startkwalificatie is voor de kinderen van deze groepen nog niet altijd vanzelfsprekend.

De landelijke ondersteuning Onderwijs aan Woonwagen-, Roma-, en Sintikinderen (OWRS) is sinds 1982 ondergebracht bij KPC Groep. KPC Groep ontvangt daarvoor subsidie vanuit het ministerie van OCW. Binnen de landelijke ondersteuning OWRS nemen de Woonwagen-, Roma en Sinti een bijzondere plaats in. Bekend is dat met name bij deze groep de aandacht voor onderwijs nog hard nodig is. Op beleidsniveau is het vaak nog zoeken naar wegen om te voldoen aan regelgeving en om oplossingen te vinden voor de soms weerbarstige problematiek van het verzuim bij met name Roma kinderen.

Wat doet OWRS

Kernactiviteiten van OWRS zijn:

  • Landelijke informatievoorziening via de website
  • Helpdesk en makelende rol tussen beleidsbepalend en uitvoerend niveau.
  • Netwerken (kennisdeling, praktijkvoorbeelden)
  • Monitor –wrs kinderen in het primair en voortgezet onderwijs
  • Afstemming met partners en binnen de educatieve infrastructuur

Wat ons drijft: ‘Met diploma sta je sterker’

Dat alle wrs-kinderen in Nederland minimaal een startkwalificatie behalen. Met wrs- kinderen bedoelen we;

  • kinderen van woonwagenbewoners. Woonwagenbewoners zijn van oudsher autochtone Nederlanders die vanwege hun beroep een reizend bestaan leiden;
  • kinderen van Sinti. Sinti werden in het verleden aangeduid als ‘Nederlandse zigeuners’. De leden van deze bevolkingsgroep wonen al zeer lange tijd in Nederland;
  • kinderen van Roma. De eerste Roma kwamen in 1978 in Nederland en werden aangeduid als ‘buitenlandse zigeuners’. Zij behoorden tot de rondtrekkende groep die in 1978 werd gelegaliseerd en waarvan de leden in verschillende ‘opvanggemeenten’ werden ondergebracht. Daarna kwamen regelmatig asielzoekende Roma binnen in ons land. Door het openstellen van de EU-grenzen komen vanaf de negentiger jaren van de vorige eeuw ook in toenemende mate ‘nieuwkomers’ van Roma-afkomst naar ons land.

Team OWRS

Het projectteam bestaat uit Simone Hoogenboom, Astrid van den Hurk, Ria Timmermans en Els Pessers. Heeft u vragen? Vult u dan het contactformulier in.

 

 

© 2019 OWRS. Realisatie door 2manydots