Over OWRS

Leer ons kennen!

Wie zijn wij

In Nederland zijn er zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau mensen die het onderwijs aan kinderen van woonwagenbewoners, Roma en Sinti ondersteunen.

OWRS is een landelijk platform dat deze mensen bindt en verbindt om het onderwijs aan deze groep en culturen te bevorderen. Onderwijs en het behalen van een startkwalificatie is voor de kinderen van deze groepen nog niet altijd vanzelfsprekend.

Op verzoek van het ministerie van OCW is de Landelijke Ondersteuning voor Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen met ingang van april 2019 ondergebracht bij het landelijke GOAB-ondersteuningstraject (Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid). Dit traject wordt uitgevoerd door het consortium Oberon/Sardes/CED-Groep. Oberon heeft daarbij de opdracht gekregen om te bezien wat de GOAB- en bredere expertise van Oberon voor versterking kan bieden voor het OWRS-project en om gebruik te maken en voort te bouwen op de expertise van en de inzet van het voormalige OWRS-team.

De ondersteuning zal zich in 2019-2021 richten op:

 1. herstart en heroriëntatie OWRS;
 2. de mogelijke verbreding en aanpassing van het netwerk vanuit de GOAB- en bredere expertise Oberon;
 3. een aantal kernactiviteiten: de website, helpdesk, netwerkbijeenkomsten en afstemming met overige educatieve infrastructuur.

Wat doet OWRS

Kernactiviteiten van OWRS zijn:

 • Landelijke informatievoorziening via de website
 • Helpdesk en makelende rol tussen beleidsbepalend en uitvoerend niveau
 • Netwerken (kennisdeling, praktijkvoorbeelden)
 • Monitor –wrs kinderen in het primair en voortgezet onderwijs
 • Afstemming met partners en binnen de educatieve infrastructuur.

Wat ons drijft: ‘Met diploma sta je sterker’

Dat alle wrs-kinderen in Nederland minimaal een startkwalificatie behalen. Met wrs- kinderen bedoelen we;

 • kinderen van woonwagenbewoners. Woonwagenbewoners zijn van oudsher autochtone Nederlanders die vanwege hun beroep een reizend bestaan leiden;
 • kinderen van Sinti. Sinti werden in het verleden aangeduid als ‘Nederlandse zigeuners’. De leden van deze bevolkingsgroep wonen al zeer lange tijd in Nederland;
 • kinderen van Roma. De eerste Roma kwamen in 1978 in Nederland en werden aangeduid als ‘buitenlandse zigeuners’. Zij behoorden tot de rondtrekkende groep die in 1978 werd gelegaliseerd en waarvan de leden in verschillende ‘opvanggemeenten’ werden ondergebracht. Daarna kwamen regelmatig asielzoekende Roma binnen in ons land. Door het openstellen van de EU-grenzen komen vanaf de negentiger jaren van de vorige eeuw ook in toenemende mate ‘nieuwkomers’ van Roma-afkomst naar ons land.

Team OWRS

Het projectteam bestaat uit Walter de Wit, Astrid van den Hurk en Els Pessers. Wilt u een vraag stellen per mail?  Vult u dan het contactformulier in.

     

Walter de Wit                      Astrid van den Hurk           Els Pessers
Vragen van OAB-                  Inhoudelijke vragen             Website en nieuwsbrief
ambtenaren                           OWRS                                    OWRS
Tel. 030-2324 223                Tel. 06-22974186                 Tel. 06-13303667

© 2022 OWRS. Realisatie door 2manydots