Bijzondere bekostiging primair onderwijs

Bekostiging vanuit de overheid

Een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor de aanwezigheid van leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti. Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Minimaal 4 leerlingen met een culturele Roma- of Sinti achtergrond bezoeken de school;
 • deze leerlingen bezoeken de school vóór 1 april van het huidige schooljaar.

Aanpassing regels bijzondere bekostiging

In juli 2021 is de Tweede Regeling Bekostiging Personeel PO 2021-2022 gepubliceerd. De regels over de bijzondere bekostiging aan scholen voor leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti zijn gewijzigd.

Bekijk de regeling

Online vragenuur bijzondere bekostiging

Op 13 september 2021 heeft er een online vragenuur plaats gevonden rondom de bekostiging.
Tijdens dit vragenuur werd uitleg gegeven over de regeling en de aanpassingen.

Bekijk de presentatie

Bijzondere bekostiging 2021/2022

 • De bekostiging bedraagt € 3.413,00 per ingeschreven leerling met een culturele achtergrond van de Roma of Sinti.

 • Dit bedrag wordt gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal maanden waarvoor de bekostiging wordt toegekend.

 • De school ontvangt de beschikking uiterlijk vier maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • De aanvraag wordt in ieder geval afgewezen indien het een aanvraag betreft voor de periode na 1 april 2022.

 • Let op! In schooljaar 2021-2022 vervalt de bewijslast.

 • U hoeft dit schooljaar dus geen pasjes/paspoorten te bewaren van de leerlingen. De gegevens van voorgaande schooljaren wel behouden (5 jaar lang!).

Vragen en antwoorden over de bijzondere bekostiging

Hoe vraag ik bijzondere bekostiging aan?

Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier ‘aanwezigheid leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti’ voor de aanvraag. Formulier tijdelijk opslaan? Klik op ‘Nu bewaren’.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging met een referentienummer. Deze geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Het inloggen op DUO lukt niet. Wat moet ik doen?

Vraag een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een bevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.

Hebt u nog geen token voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het pdf-formulier ‘Aanvraag 2021-2022 Bijzondere bekostiging aanwezigheid leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti’ en stuur het per post naar DUO.

Meer informatie op de website van DUO.

Hoe lang duurt het voordat een aanvraag is verwerkt?

De school ontvangt de beschikking uiterlijk vier maanden na ontvangst van de aanvraag.

Wordt eventueel geld ook doorgestuurd naar de nieuwe school, dit gezien het reizende karakter?

Nee, de middelen worden toegekend aan de aanvragende school. De nieuwe school kan zelf de middelen aanvragen vanaf het moment dat er (4 of meer) leerlingen geplaatst zijn.

Voor welke leerlingen mag je een beroep doen op de middelen?

De middelen zijn bedoeld voor leerlingen met een culturele achtergrond van Roma of Sinti die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Ze zijn niet bedoeld voor woonwagenleerlingen.

Hoe kun je de middelen inzetten?

School kan hierin haar eigen keuzes maken passend bij de onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte van de kinderen. Voorbeelden van inzet middelen:

 • Extra ondersteuning bieden in de groep (b.v. pre teaching)
 • Inzetten van onderwijsassistent als intermediair/ondersteuner
 • Aanschaf onderwijsmaterialen voor de taal- en spelontwikkeling
 • Extra formatie / inzet voor personeel in overleg met bevoegd gezag – Jaarlijks vast te stellen
Wanneer kunnen aanvragen worden gedaan?

Er kan gedurende het hele schooljaar 2021-2022 een aanvraag worden ingediend, maar uiterlijk tot 1 april 2022. Een school komt in aanmerking voor de regeling als die voor 1 april 2022 wordt bezocht door 4 of meer leerlingen met deze culturele achtergrond. Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk vier maanden na ontvangst van de aanvraag. Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend ontvangt het bevoegd gezag bijzondere en aanvullende bekostiging met ingang van de maand volgend op de datum waarop de aanvraag is ontvangen. De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval afgewezen indien het een aanvraag betreft voor de periode na 1 april 2022.

Vragen?

Wilt u een vraag stellen over de bijzondere bekostiging in het primair onderwijs aan kinderen van Roma en Sinti? Vult u dan het contactformulier in.

© 2023 OWRS. Realisatie door 2manydots