Aanpassing regels bijzondere bekostiging scholen voor leerlingen met culturele achtergrond van Roma en Sinti

Aanpassing regels bijzondere bekostiging scholen voor leerlingen met culturele achtergrond van Roma en Sinti

Op 6 juli 2021 is de Tweede Regeling Bekostiging Personeel PO 2021-2022 gepubliceerd. Zie daarvoor dit bericht in de Staatscourant. De regels over de bijzondere bekostiging aan scholen voor leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti zijn gewijzigd. Vanwege de gevoeligheid rondom het registreren van etniciteit van deze leerlingen is besloten om het hanteren van een bewijsstuk, zoals de ouderverklaring en het noteren van etniciteit in de leerlingadministratie, te laten vervallen. Scholen hoeven vanaf schooljaar 2021-2022 geen bewijsstuk voor deze bijzondere bekostiging meer op te nemen in de administratie.

De overige voorwaarden wijzigen niet. Aan scholen wordt nog steeds gevraagd om in de aanvraag bij DUO aan te geven hoeveel leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti er op de school zitten. Een school komt in aanmerking voor de regeling als die voor 1 april 2022 wordt bezocht door 4 of meer leerlingen met deze culturele achtergrond.

Bekijk de regeling
Image

Vragenuur bijzondere bekostiging

Op 13 september 2021 is er een online vragenuur van 10.00 tot 11.00 uur rondom de bekostiging. Daarin wordt uitleg gegeven over de regeling en de aanpassingen.

Aanmelden