Online vragenuur bijzondere bekostiging PO

Online vragenuur bekostiging PO

Op 13 september 2021 is er een online vragenuur van 10 tot 11 uur rondom de bekostiging. Er wordt een toelichting gegeven op de regeling voor extra bekostiging voor kinderen in het primair onderwijs met een culturele achtergrond van Roma of Sinti.

Tijdens de toelichting komen onderstaande onderwerpen aan bod.

  • Hoe zit de regeling in elkaar?
  • Wie kan aanvragen?
  • Wanneer kunnen aanvragen gedaan worden?
  • Hoe kun je de middelen inzetten?
  • Hoe leg je verantwoording af over de ingezette middelen?

Na de inleiding is er ruimte om vragen te stellen. Tijdens de bijeenkomst kunnen alleen inhoudelijke vragen worden beantwoord. Deze vragen kunt u al sturen naar info@owrs.nl. Specifieke vragen over aanvragen moeten bij DUO worden gesteld.

Na aanmelding krijgt u enkele dagen voor de online bijeenkomst een link toegestuurd waarmee u kunt deelnemen. Er wordt gebruik gemaakt van het online platform Zoom.

Aanmelden