Terugblik Netwerkbijeenkomst OWRS

Terugblik Netwerkbijeenkomst OWRS

Uit de enquête die is uitgevoerd binnen het OWRS Netwerk is gebleken dat door de sluiting van de scholen, door de COVID 19-maatregelen, 50% van de leerlingen veel en 35% enige achterstand hebben opgelopen en dat het voor 15% onbekend was hoeveel achterstand er is opgelopen. Tijdens de digitale netwerkbijeenkomst OWRS zijn de resultaten en aandachtspunten besproken.

Aandachtspunten

  • Na heropening van school is slechts een deel van de leerlingen weer naar school gegaan.
  • Ouders zijn heel beschermend, houden kinderen langer thuis, uit vrees voor besmetting.
  • Tijdens Corona was het voor veel kinderen/ouders lastig om thuis onderwijs te volgen.
  • Ouders kunnen hun kind vaak onvoldoende of niet ondersteunen, wat wel verwacht werd vanuit school.
  • Zowel niet qua ICT-vaardigheid, benodigde internetverbinding als het helpen van hun kind bij uitleg/ondersteunen van aangereikte digitale lesstof.
  • Er is vaak geen rustige plek om digitale onderwijs te volgen.

Er wordt aangegeven dat we moeten oppassen met de generalisatie voor de hele groep, met een aantal gezinnen en kinderen gaat het goed en ook in enkele regio’s worden minder knelpunten ervaren.

Lees het verslag
Bekijk de presentatie