O Lungo Drom

Het voorzitterschap van stichting O Lungo Drom is overgenomen door Blieztha Steinbach.

O Lungo Drom

Het voorzitterschap van stichting O Lungo Drom is overgenomen door Blieztha Steinbach (de dochter van de overleden oprichtster Beike Steinbach). De stichting wil dat wat Beike als haar levenswerk beschouwde graag voortzetten. De reizende tentoonstelling geeft een goed overzicht van Sinti en Roma door de eeuwen heen in Nederland. Bij deze tentoonstelling is er ook educatief materiaal beschikbaar. De tentoonstelling zal waarschijnlijk vanaf april 2021 in de gemeente Oldenzaal te zien zijn.

Mocht u interesse hebben om de tentoonstelling binnen uw gemeente of organisatie te vertonen, neem dan contact op via e-mail info@olungodrom.nl.