Lessuggestie voor het onderwijs

Opdrachtenboekje leerlingen en docentenhandleiding

Het herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft een lessuggestie gemaakt voor leerlingen van groep 7/8 uit het basisonderwijs bij het boek Opgejaagd van Lydia Rood. Dit materiaal is beschikbaar voor gebruik in het onderwijs.

In Opgejaagd (Leopold, 2009) brengt Lydia Rood de geschiedenis van de razzia’s op Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht. Het jeugdboek werd gepubliceerd binnen het project Vergeten Oorlog, dat aandacht vraagt voor onderwerpen die niet veel in jeugdboeken aan de orde komen. Het verhaal van Maira vertelt over het leven van rondtrekkende woonwagenbewoners aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Maira weet met hulp van haar moeder uit Westerbork te ontsnappen en moet op goed geluk de oorlogsjaren zien te overleven. In het spannende verhaal leert de lezer ongemerkt wat meer over de Sinti en heel veel over de Nederlanders die zich met uiteenlopende intenties ontfermden over een opgejaagd meisje.

Download opdrachtenboekje leerlingen Download docentenhandleiding