Gelijke onderwijskansen en kinderen van woonwagenbewoners, Roma en Sinti (0-6 jaar)

Kansenongelijkheid voor kinderen neemt toe in het Nederlandse onderwijs

Hoe ziet kansenongelijkheid voor kinderen in het Nederlandse onderwijs eruit, wat zijn oorzaken en wat kunnen we eraan doen? In deze notitie gaat het specifiek over de jonge kinderen van woonwagenbewoners, Roma en Sinti (afgekort WRS). Een heel diverse groep, maar met relatief veel ‘onderwijsachterstanden’. In Nederland hebben we naast algemene achterstandsregelingen in het onderwijs een aanvullende financiële regeling voor scholen met meer dan vier Roma en/of Sinti-kinderen en een (bescheiden) landelijk ondersteuningstraject OWRS voor onderwijsprofessionals. In het kader van dit OWRS-traject is deze notitie geschreven.

Inhoud van deze notitie:

  • Wat zijn gelijke kansen en onderwijsachterstanden en hoe groot zijn deze in Nederland?
  • Verklaringen voor onderwijsachterstanden en ongelijke kansen
  • Gelijke kansen in de leeftijd 0-6 jaar
  • Wat betekent gelijke kansen voor WRS-kinderen?
  • Afsluiting met korte beschouwing en aanbevelingen

Deze notitie is geschreven door De Wit, Kloprogge, van den Hurk en Timmermans i.s.m. het OWRS-netwerk in mei 2021.

Lees de notitie