Dialoogsessie ouderverklaring

Ouderverklaring wordt aangepast

Er is bij zowel ouders als scholen onrust ontstaan door de ouderverklaring die dit jaar gevraagd wordt door het ministerie van OCW voor het verkrijgen van subsidiemiddelen voor Roma- en Sintikinderen. De huidige verklaring zal worden aangepast. Een aantal scholen heeft aangegeven graag van gedachten te willen wisselen over goede voorbeelden hoe middelen worden ingezet en hoe de ouders daarover geïnformeerd kunnen worden. Daarvoor is er een extra agendapunt toegevoegd op de netwerkbijeenkomst op 6 november. We staan hier in de ochtend kort bij stil maar hebben na de lunchpauze van 13.00 tot 14.00 uur ingepland om hierover samen in dialoog te gaan.

Wilt u deelnemen aan de netwerkbijeenkomst en/of de dialoogsessie? U kunt nog aanmelden. Mensen die al eerder hebben aangemeld hoeven zich niet apart hiervoor aan te melden.