OWRS netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst op 6 november 2019

Op woensdag 6 november 2019 is er een OWRS netwerkbijeenkomst voor zowel leerplicht- als beleidsmedewerkers van de gemeenten, onderwijsconsulenten en mensen die direct bij het onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen betrokken zijn. Tijdens dit netwerk zal onze gastspreker Meike Lommers van het CCV vertellen over de activiteiten van het landelijke innovatieplatform en de mogelijkheden van ondersteuning van gemeenten bij de aanpak van multiprobleemgezinnen met een Roma-achtergrond. Nadere informatie over het programma wordt in oktober verstuurd.

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en duurt van 10.00 tot 12.15 uur (inloop vanaf 9,30 uur) en we sluiten af met een lunch. Meld u aan via het inschrijfformulier.

Extra agendapunt: dialoogsessie ouderverklaring

Er is bij zowel ouders als scholen onrust ontstaan door de ouderverklaring die dit jaar gevraagd wordt door het ministerie van OCW voor het verkrijgen van subsidiemiddelen voor Roma- en Sintikinderen. De huidige verklaring zal worden aangepast. Een aantal scholen heeft aangegeven graag van gedachten te willen wisselen over goede voorbeelden hoe middelen worden ingezet en hoe de ouders daarover geïnformeerd kunnen worden. Daarvoor is er een extra agendapunt toegevoegd op de netwerkbijeenkomst op 6 november. We staan hier in de ochtend kort bij stil maar hebben na de lunchpauze van 13.00 tot 14.00 uur ingepland om hierover samen in dialoog te gaan. Mensen die al eerder hebben aangemeld hoeven zich niet apart hiervoor aan te melden.

  • INSCHRIJFFORMULIER

    Ik schrijf me in voor de netwerkbijeenkomst van woensdag 6 november 2019. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

  • Instelling

  • Gegevens deelnemer
  • Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de levering van deze dienst. Lees meer over de wijze waarop OWRS met uw gegevens omgaat in onze privacyverklaring.
© 2020 OWRS. Realisatie door 2manydots