Werk maken van gelijke kansen

Nieuwe publicatie

Hoe zorg je er in het onderwijs voor dat je daadwerkelijk iedereen gelijke kansen geeft? En dat je jongen én meisjes op hun talenten – en niet op bijvoorbeeld hun afkomst of taal – beoordeelt? In dit boek staan praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs. Het geeft inzicht in hoe verwachtingen van leraren tot stand komen en welke invloed dat heeft op de prestaties van leerlingen.

Kansenongelijkheid wordt alleen maar groter in de laatste jaren. Kinderen van hoger opgeleide welgestelde ouders profiteren het meest van onderwijs.  Kinderen hebben ongelijke startposities hebben en daardoor ongelijke kansen. Verschillen kun je compenseren met extra onderwijs en aandacht.

Kinderen ervaren de botsing tussen thuis- en schoolcultuur en hoe groter de kloof is, hoe meer obstakels ze moeten wegwerken voordat ze aan ‘gewoon’ leren toekomen. Aandacht schenken aan de thuiscultuur van de kinderen is belangrijk.

Kinderen van lager opgeleide ouders gebruiken een beperkte alledaagse taalcode en beheersen de uitgebreide taalcode die in het onderwijs gebruikt wordt vaak niet of onvoldoende. Om mee te kunnen komen op school hebben kinderen de uitgebreide taalcode nodig, het is van belang om hen actief in te wijden in de schooltaal. Dat kan bijvoorbeeld met programma’s die zich richten op voor- en vroegschoolse educatie en leesbevordering.

Downloaden

Het boek is te downloaden via de website van Didactief Online.

Download het boek