Website Pageturner online

Website Pageturner online

De website van het ouderprogramma Pageturner is live. Pageturner is de naam van een programma bedoeld voor ouders met een lage SES (sociaaleconomische status), met kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd. Bij de ontwikkeling is samengewerkt met leesexperts en gedragswetenschappers. Digitale prentenboeken staan centraal. De belangrijkste doelstelling: ouders en kinderen gaan zo veel, en zo langdurig mogelijk digitale boeken lezen. De Pageturner-website is daarnaast een knooppunt voor kennisdeling van wetenschappelijke ontwikkelingen rond taalstimulerende ouderprogramma’s die gebruik maken van de technologie van digitale boeken.

Redenen voor ouders om niet of weinig voor te lezen

Naast tijdgebrek noemen Justice en collega’s (2015) enkele andere redenen voor ouders om niet of weinig voor te lezen. Deze redenen zijn meer typerend voor laaggeletterde dan doorsneegezinnen:

  1. ​doordat ouders zelf leesproblemen hebben, ervaren ze voorlezen als belastend en dit weerhoudt hen ervan de  gevraagde tijd aan voorlezen te besteden;
  2. ouders beleven weinig plezier aan voorlezen aan een heel jong kind – ze voelen zich er zelfs ongemakkelijk bij en weten niet goed invulling te geven aan hun rol als begeleider;
  3. ouders zien niet in waarom boeken beter zijn dan de vele concurrerende materialen waartoe jonge kinderen zich sterk aangetrokken voelen – denk bijvoorbeeld aan Youtube-filmpjes.

Pageturner wil belemmeringen voor voorlezen reduceren door vve-gezinnen toegang te geven tot Bereslim – een platform met digitale prentenboeken voor 0 tot 6 jaar. Onze aanname is dat digitale boeken minder barrières opwerpen dan papieren boeken en er daardoor voor zorgen dat boeken lezen vaker gebeurt en de taalontwikkeling zo een impuls krijgt.

Bekijk de promo

Mini-webinars

Op 27 mei en 8 juni 2021 worden er 2 mini-webinars georganiseerd waarin het programma wordt toegelicht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website.

Bekijk de nieuwe website