Voortgang Landelijke Ondersteuning OWRS

OWRS

Op verzoek van het ministerie van OCW is de Landelijke Ondersteuning voor Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen met ingang van april 2019 ondergebracht bij het landelijke GOAB-ondersteuningstraject (Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid). Dit traject wordt uitgevoerd door het consortium Oberon/Sardes/CED-Groep. Oberon heeft daarbij de opdracht gekregen om te bezien wat de GOAB- en bredere expertise van Oberon voor versterking kan bieden voor het OWRS-project en om gebruik te maken en voort te bouwen op de expertise van en de inzet van het voormalige OWRS-team.

De ondersteuning zal zich in 2019-2020 richten op:

  1. herstart en heroriëntatie OWRS;
  2. de mogelijke verbreding en aanpassing van het netwerk vanuit de GOAB- en bredere expertise Oberon;
  3. een aantal kernactiviteiten: de website, helpdesk, netwerkbijeenkomsten en afstemming met overige educatieve infrastructuur.
© 2023 OWRS. Realisatie door 2manydots