Verkennend onderzoek naar centrale belangenbehartiging voor Roma en Sinti

Inventarisatie

Het Verwey-Jonker Instituut heeft een inventarisatie uitgevoerd naar meningen binnen de twee gemeenschappen. Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken of er belangstelling is voor landelijke belangenbehartiging en vertegenwoordiging voor Sinti en Roma. Het onderzoek is uitgevoerd onder sleutelpersonen van de Sinti en Roma gemeenschap en ambtelijke bestuurders. Tijdens de gesprekken met sleutelfiguren uit de Roma en Sinti gemeenschap werd een groot aantal kwesties en problemen benoemd. De meest genoemde kwesties gaan over onderwijs, werkgelegenheid, discriminatie, (gezondheid)zorg en (maatschappelijke) ondersteuning.

Meer informatie