In gesprek met TOY for Inclusion

‘Bij TOY draait alles om vertrouwen en ontwikkelen’

Bij TOY for Inclusion in Enschede werkt het Leger des Heils samen met Roma-koppel Antonio en Veriza aan een laagdrempelig activiteitenaanbod voor gezinnen met kinderen van allerlei achtergronden, met een focus op Roma. De activiteiten en workshops richten zich op de ontwikkeling van kinderen en vrouwen. Met behulp van Roma brugfiguren wordt langzaam vertrouwen opgebouwd en gewerkt aan een inclusieve samenleving en sociale inclusie van Roma. OWRS bezocht ze op locatie en ging in gesprek met TOY for Inclusion.

Lees het artikel