Verbetering participatie en emancipatie Sinti en Roma

Projecten en activiteiten die de maatschappelijke positie van de Sinti en Roma in Nederland direct of indirect verbeteren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Per jaar is er 500.000 euro beschikbaar voor subsidies voor projecten en activiteiten voor Sinti en Roma. De studiebeurzen vallen hier niet onder.

Voor wie?
Projecten of activiteiten kunnen in aanmerking komen voor subsidie als ze onder een van de volgende thema’s vallen:

  • Herinnering Tweede Wereldoorlog;
  • Tegengaan van discriminatie en vooroordelen;
  • Versteviging van belangenbehartiging en vertegenwoordiging;
  • Stimuleren van onderwijs;
  • Creëren van werkgelegenheid;
  • Respect voor cultuur en identiteit;
  • Advies en begeleiding intermediairs.

 

Meer informatie

© 2019 OWRS. Realisatie door 2manydots