Subsidie verbetering participatie en emancipatie Sinti en Roma

Subsidieverstrekking

U kunt subsidie krijgen als u een project of activiteit wil starten voor Sinti en Roma in Nederland. Met dit project of deze activiteit wilt u de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma verbeteren. Bijvoorbeeld door een project om discriminatie en vooroordelen tegen te gaan. Of u wilt het onderwijs van Sinti en Roma verbeteren.

Voor wie?

Projecten of activiteiten kunnen in aanmerking komen voor subsidie als ze onder een van de volgende thema’s vallen:

  • Herinnering Tweede Wereldoorlog;
  • Tegengaan van discriminatie en vooroordelen;
  • Versteviging van belangenbehartiging en vertegenwoordiging;
  • Stimuleren van onderwijs;
  • Creëren van werkgelegenheid;
  • Respect voor cultuur en identiteit;
  • Advies en begeleiding intermediairs.

Voorwaarden subsidie

Om subsidie te krijgen, gelden bepaalde voorwaarden. Uw project moet bijvoorbeeld worden gesteund door meerdere leden van de Sinti en Roma gemeenschappen in Nederland. U vindt alle voorwaarden voor de subsidie ter verbetering participatie en emancipatie Sinti en Roma op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie voor de verbetering van de participatie en emancipatie Sinti en Roma aanvragen bij DUS-I. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier.

Meer informatie op website Rijksoverheid