Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Compensatieregelingen

Er zijn compensatieregelingen uitgekomen voor kinderen die door de coronaperikelen een achterstand hebben opgelopen in het onderwijs. Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis. Veel kinderen van woonwagenbewoners, Roma en Sinti horen bij de groep die extra achterstand heeft opgelopen (en soms nu nog steeds) en komen in aanmerking voor deze compensatieregelingen.

Periode

De regeling is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. In totaal maakt het kabinet hiervoor € 244 miljoen vrij. De eerste subsidieaanvragen kunnen vanaf 2 juni 2020 worden ingediend. U kunt in het tweede tijdvak subsidie aanvragen van 18 augustus tot en met 18 september 2020. Graag attenderen wij u er bij deze op dat er dergelijke ondersteuningsprogramma’s zijn en dat hier voor alle kinderen met achterstand, dus ook WRS-kinderen, extra middelen voor kunnen worden aangevraagd. Wellicht kunt u dit nog extra doorgeven, als u contacten met scholen en voorscholen hebt met OWRS-kinderen.

Compenserende activiteiten

Wij zijn ook benieuwd naar de compenserende activiteiten die scholen en voorscholen bedenken richting WRS-kinderen. Aan scholen met veel WRS-kinderen hebben wij daarom naar hun ideeën gevraagd en wij koppelen de antwoorden aan hen en aan u terug.

Ideeën en initiatieven

Mochten er bij u, in uw regio ideeën, initiatieven zijn op dit vlak, laat het ons weten via e-mail info@owrs.nl. Wij kunnen deze kennis dan delen, verspreiden in dit netwerk en naar het ministerie.

Meer informatie