Promotieonderzoek: Wegbereiders

Wegbereiders. Roma en Sinti over het profijt van onderwijs

Een groot deel van de Europese Roma en Sinti is extreem laag opgeleid en daarom hebben ze weinig perspectief op een beter bestaan. Voor mensen uit de lagere sociaaleconomische klassen verbeterde vanaf 1950 de toegang tot het onderwijs, maar Roma en Sinti wisten daar nauwelijks van te profiteren. Hoe kan het dat het in de afgelopen zeventig jaar slechts zo weinig Roma en Sinti gelukt is om door te stromen naar het hoger onderwijs?

Om een antwoord te vinden op die vraag interviewde Anita van der Hulst voor Wegbereiders meer dan vijftig Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over hun ervaringen, in het leven in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder.

Proefschrift

16 februari 2022 is Anita van der Hulst gepromoveerd op haar Proefschrift “Wegbereiders. Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020.”

Lees het persbericht
Bestel de publicatie

Online presentatie

Op 19 mei 2022 is er van 15.00  tot 16.30 uur een online bijeenkomst waarin Anita van der Hulst haar bevindingen presenteert. Dit is een interactieve bijeenkomst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden