Promotieonderzoek naar Roma en Sinti

Anita van der Hulst is bezig met een promotieonderzoek naar Roma en Sinti en hun attitude ten opzichte van onderwijs, in zowel Nederland als voorbeeld van een West-Europees land als in Tsjechië als Oost-Europees land. Dit doet ze op basis van interviews met zowel hoog- als laag- tot niet opgeleide Sinti en Roma in Nederland en Tsjechië, mannen en vrouwen en van verschillende leeftijdscategorieën. In die interviews staan hun ervaringen met het onderwijs centraal. Anita verdiept zich in de vraag in hoeverre zij een schoolopleiding zien als middel om vooruit te komen, om hun eigen leven of dat van hun kinderen te verbeteren. Of zien zij als een gevolg van het doen van een opleiding dat iemand uiteindelijk onvermijdelijk enigszins op afstand komt te staan van zijn of haar cultuur? De geïnterviewden vertellen over hun ervaringen op school, en over de invloed die hun schoolopleiding heeft op hun verdere leven en op hun identiteit als Rom of Sinto.

In de interviews in Nederland dringt het beeld zich op dat Sinti en Roma kinderen hier (nu volwassenen) op een gegeven moment niet meer naar school gingen en geen haan daar naar kraaide. Oudere Sinti zijn zich er niet van bewust dat de leerplicht ook toen al bestond. Zij zijn in de veronderstelling dat die voor hen niet gold. Niemand herinnert zich dat iemand van school of een ambtenaar thuis kwam om te vragen waar zij als leerling bleven.
Anita wil zich verdiepen in de vraag hoe leerplicht nu functioneert, als het gaat om Sinti en Roma kinderen.

Leerplichtambtenaren en consulenten die hieraan willen meewerken kunnen direct contact opnemen met Anita van der Hulst. E-mail: avanderhulst@xs4all.nl of bel 06 14423638.