Ouderbetrokkenheid: de moeilijk te bereiken ouder

Betrokkenheid van ouders

Uit internationaal onderzoek blijkt dat de ouderbetrokkenheid bij leerlingen uit minder kansrijke omgevingen lager is, terwijl juist deze leerlingen gebaat zijn bij een hoge mate van ouderbetrokkenheid. Een lagere ouderbetrokkenheid is het grootste deel van de tijd niet het gevolg van onwil, maar van onmacht en onzekerheid. Sommige ouders weten niet hoe ze betrokken kunnen zijn bij de schoolloopbaan van hun kind en/of geloven niet dat zij in staat zijn een belangrijke rol te vervullen. Of, ze hebben vanwege de omstandigheden waarin ze leven geen ruimte of tijd om zich hier goed in te verdiepen.

Docenten zijn zich soms niet voldoende bewust van de onmacht die ouders ervaren en doen erg hun best om een ouder te betrekken zonder dat het enig resultaat oplevert. Dit kan leiden tot een verkeerde inschatting over de mate waarin ouders betrokken willen worden bij de schoolloopbaan van hun kind: docenten nemen onterecht aan dat bepaalde type ouders niet betrokken willen worden, ouders hebben het gevoel dat ze geen rol van betekenis kunnen spelen. Zonde, want leerkracht, leerling én ouder profiteren van een prettige en gelijkwaardige samenwerking.

Op de website gelijkekansenindeklas.nl is een kennisbank te vinden met allerlei achtergrondinformatie.

Lees meer over ouderbetrokkenheid