Onderzoeken Roma en reizigersgemeenschappen 2020

Nieuwe onderzoeken

Onlangs zijn er twee nieuwe onderzoeken gepubliceerd over Roma en reizigersgemeenschappen.

Roma en reizigersgemeenschappen in 6 landen – enquête

Roma en reizigers die in West-EU-landen wonen, staan minder vaak in de in de schijnwerpers ​​dan degenen die in de EU-landen in het midden, oosten en zuiden wonen. Hoewel ze een kleiner deel van de bevolking in het westen vertegenwoordigen, kampen ze ook met problemen zoals sociale uitsluiting, marginalisering en discriminatie. Dit rapport presenteert de bevindingen van de enquête die het FRA in 2019 heeft uitgevoerd voor Roma- en woonwagenpopulaties in België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De enquête omvatte interviews met bijna 4.700 Roma en Reizigers, die informatie verzamelen over meer dan 8.200 personen die in hun huishouden wonen.

Implicaties van de COVID-19 pandemie op Roma en reizigersgemeenschappen

Roma en woonwagenbewoners leven vaak in ondermaatse en overbevolkte woonomstandigheden en lopen een verhoogd risico om COVID-19 op te lopen. Ze worden ook onevenredig zwaar getroffen door maatregelen die worden genomen om het virus in te dammen. Deze FRA Bulletin gaat nader in op de realiteit in Nederland, met de nadruk op onderwijs; werkgelegenheid; armoede; gezondheidszorg; huisvesting; en anti-zigeunerhaat. Het schetst ook de inspanningen van het maatschappelijk middenveld om de diverse uitdagingen aan te pakken die worden veroorzaakt door de pandemie.