Onderzoek landelijke adviesraad van en voor Sinti en Roma

Op weg naar een Landelijke Adviesraad Sinti en Roma

Sinti en Roma hebben herhaaldelijk de wens geuit dat er niet over hen gesproken en beslist wordt, maar met en (mede) door hen. Het beleid van overheden moet beter aansluiten bij de leef-en belevingswereld van de gemeenschappen om resultaten op te leveren die op de langere termijn gaan leiden tot een volwaardige deelname van de Sinti- en Roma-gemeenschappen in de samenleving. De bijzondere situatie met betrekking tot Sinti en Roma op tal van beleidsterreinen maakt het noodzakelijk om input van de doelgroep zelf structureel bij beleidsvorming en beleidsevaluaties te betrekken. Om te onderzoeken of, en zo ja hoe die input het beste, kan worden georganiseerd is het project ‘Op weg naar een Landelijke Adviesraad Sinti en Roma’ gestart.

Onderzoeksbureau Verwey-Jonker voert hiervoor een verkenning uit middels gesprekken met vertegenwoordigers van Sinti en Roma en met beleidsmakers.