Onderwijstijdverlenging zo effectief mogelijk in zetten voor achterstandbestrijding

Corona en OAB

In opdracht van OCW schreef Vinci een kennisnotitie over corona en onderwijsachterstandenbeleid. Een pleidooi voor een meer kennisonderbouwde benadering.

Onderwijstijdverlenging

Voor kinderen die extra achterstand hebben opgelopen vanwege de lock-down in het voorjaar van 2020, worden middelen voor ‘Onderwijstijdverlenging’ beschikbaar gesteld met de bedoeling om deze achterstanden te compenseren. De OAB-doelgroepkinderen vallen merendeels onder deze groep. Veel typen van Onderwijstijdverlenging (waaronder zomerscholen) hebben in het verleden weinig opgeleverd voor achterstandsbestrijding. In deze notitie wordt ingegaan op de  mogelijkheden verbeteringen aan te brengen. De notitie is met name bedoeld voor vertegenwoordigers van schoolbesturen en lokale en landelijke beleidsmedewerkers onderwijsachterstandenbeleid.

Download de notitie