Nieuw boek: Sinti en Roma in Den Haag

2021 brengt een nieuw boek: Sinti en Roma in Den Haag. Voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1900-1970).

Haags Gemeentearchief laat Haagse geschiedenis Sinti en Roma vastleggen

Het Haags Gemeentearchief heeft tot taak de geschiedenis van de stad Den Haag zo goed mogelijk te documenteren. Een onmisbaar deel van deze Haagse stadsgeschiedenis is het verhaal van de Sinti en Roma, voor wie Den Haag vanaf begin 20ste eeuw een belangrijke plek was om te verblijven. Met de publicatie Sinti en Roma in Den Haag. Voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1900-1970), geschreven door onderzoeker Peter Jorna, is deze geschiedenis niet alleen goed vastgelegd voor de Hagenaars van nu, maar worden ook de mensen achter de verhalen zichtbaar. Hiermee hoopt de publicatie tevens een bijdrage te leveren aan meer inzicht in de eigen (familie)geschiedenis van de Sinti en Roma in Den Haag.

Aanleiding

Op 16 mei 1944 werden in 19 gemeenten 304 Sinti en Roma opgepakt en naar Westerbork getransporteerd. 245 van hen werden op 19 mei 1944 doorgestuurd naar Auschwitz-Birkenau. 85 van de opgepakte Sinti en Roma waren afkomstig uit Den Haag, 75 van hen zijn in het Zigeunertransport uit doorganskampkamp Westerbork naar Auschwitz geselecteerd. Dit opmerkelijk hoge aantal was voor het Haags Gemeentearchief (HGA) aanleiding om onderzoek te laten doen naar de geschiedenis van deze gemeenschap in Den Haag.

Lastige klus

Een lastige klus, want de historische bronnen die deze geschiedenis documenteren, zijn schaars en de gemeenschap is teruggetrokken van aard. Toch is onderzoeker Peter Jorna erin geslaagd om vanuit een uitgebreide zoektocht in archieven en collecties, en met hulp van een aantal leden uit de Roma- en Sinti-gemeenschap zelf, een beeld te schetsen van het verleden van de Roma en Sinti in Den Haag.

Publicatie

Sinti en Roma in Den Haag. Voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1900-1970), beschrijft de geschiedenis van deze gemeenschappen in onze stad, waarin de Tweede Wereldoorlog een tragische cesuur vormt. Dit vormt een onmisbaar deel van de Haagse stadsgeschiedenis, en het is belangrijk dat die nu goed is vastgelegd. Maar de publicatie beoogt meer te zijn dan dat. Door het Haags verleden van de getroffen Sinti en Roma zo gedetailleerd mogelijk ‘uit te tekenen’, maken we hen en hun families kenbaar. Voor een gemeenschap waarin de oorlog grote bressen heeft geslagen, ook in het eigen collectief geheugen, hoopt deze publicatie een bijdrage te leveren aan meer inzicht in de eigen (familie)geschiedenis.

Presentatie op 27 januari, Holocaust Memorial Day

Het eerste exemplaar van het boekje is op woensdagochtend 27 januari 2021 overhandigd aan Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, in de aanwezigheid van opdrachtgever en gemeentearchivaris Ellen van der Waerden, onderzoeker Peter Jorna en uit de kringen van de gemeenschap Madjo Roels en Edwin Grünholz.
In vervolg hierop heeft Kamervoorzitter Khadija Arib, namens de Tweede Kamer, een exemplaar ontvangen uit handen van Blieztha Steinbach, voorzitster van stichting O Lungo Drom (De Lange Weg).
27 januari is Holocaust Memorial Day, de dag waarop concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau 76 jaar geleden door de Russen werd bevrijd. Op deze dag worden in de hele wereld de slachtoffers herdacht van de Holocaust, de vervolging van en moord op Joden, Sinti en Roma door Nazi-Duitsland.

Beschikbaarheid publicatie

Sinti en Roma in Den Haag. Voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1900-1970) kan gratis worden opgevraagd door een mail te sturen naar haagsgemeentearchief@denhaag.nl o.v.v. van ‘Sinti en Roma in Den Haag’. Vergeet hierbij niet uw adresgegevens te vermelden. U kunt de digitale versie ook downloaden.

Download de publicatie

Video: De vervolging van Sinti en Roma tijdens WO II

Op 16 mei 1944 werd er door de Nederlandse politie een landelijke razzia georganiseerd op zigeuners. Zigeuner is eigenlijk een scheldnaam voor Sinti en Roma, maar wie waren zij nou eigenlijk en waarom werden zij vervolgd? Bekijk onderstaande video, onderdeel van een documentaire over Nederland tijdens de tweede wereldoorlog.

Bekijk de video