Monitorrapport OWRS Voortgezet Onderwijs beschikbaar!

In 2017 hebben we vanuit de Landelijke Ondersteuning OWRS de tweede monitor uitgevoerd in het voortgezet onderwijs. We zien dat de woonwagenleerlingen in de afgelopen jaren een slag hebben gemaakt in de kwantitatieve deelname en ook steeds meer zijn gaan deelnemen aan reguliere vormen van voortgezet onderwijs. De meeste WRS-leerlingen volgen het Praktijkonderwijs en VMBO B/K/G incl. LWOO. Leerproblemen van WRS-leerlingen hebben niet te maken met beperkte cognitieve vermogens maar meer met verzuim en thuiscultuur waarin ouders kinderen vaak niet kunnen helpen met school. De inzet van intermediairs en contactpersonen die op de hoogte zijn van de specifieke achtergronden van leerlingen blijkt een belangrijke factor voor succes te zijn.

In het monitorrapport en bijbehorende infographic zijn de verschillen in de onderwijsdeelname in het voortgezet onderwijs, knelpunten en succesvolle aanpakken beschreven.

Lees het monitorrapport (pdf)
Bekijk de infographic (pdf)