Monitor Sociale Inclusie: meting 4

Derde vervolgmeting naar de woon- en leefomstandigheden Roma en Sinti in Nederland

De derde vervolgmeting naar de woon- en leefomstandigheden van Roma en Sinti in Nederland is verschenen. Sinds 2013 is er om het jaar onderzoek gedaan naar de mate van sociale inclusie. Net zoals in voorgaande jaren is er door gebruik te maken van verschillende kwalitatieve methoden getracht een gedegen beeld te vormen en een indruk te krijgen van de ontwikkeling en toekomstverwachting op verschillende leefgebieden.

Uit de derde vervolgmeting komt naar voren dat de sociale inclusie van Roma en Sinti achterblijft bij andere inwoners van de gemeenten waar zij wonen. Op alle onderscheiden thema’s zoals onderwijs, arbeid, gezondheid, wonen, veiligheid, keuzevrijheid en contact met de lokale overheid, is sprake van een grote achterstand en is er nog veel ontwikkeling nodig voordat gesproken kan worden over een gelijkwaardig en volwaardig burgerschap.

Met het verschijnen van deze vierde meting van de Monitor Sociale Inclusie kunnen de resultaten van acht jaar beleidsvoering over langere tijd beschouwd worden. Een belangrijke verandering in de afgelopen acht jaar betreft de overgang van specifiek (2011-2016) naar generiek beleid (2016 tot nu).

Download de publicatie Download de kamerbrief