Inventarisatie ervaringen scholen

Commotie door ouderverklaring

In de voorgaande jaren maakten ongeveer 30 scholen gebruik van de bekostiging voor extra formatie voor Roma- en Sintikinderen. De landelijke ondersteuning OWRS heeft met de meeste scholen contact gehad om in beeld te krijgen of de nieuwe manier van werken en de ouderverklaring tot problemen heeft geleid. Daaruit werd duidelijk dat veel scholen vragen hebben gekregen vanuit de ouders en sommige scholen hebben de eerste versie van de ouderverklaring niet voorgelegd omdat die discriminerend is.

Er is ook vanuit de Roma en Sinti zelf met verontwaardiging hierop gereageerd zowel naar scholen als naar OCW. De meeste scholen konden aangeven waarvoor de middelen werden ingezet, bijvoorbeeld inzet van een intermediair vanuit de Roma- of Sintigemeenschap als klassenassistent, klassenverkleining, extra ondersteuning tijdens de lessen of onderwijsmaterialen. Er werd door een aantal scholen dringend verzocht om het formulier aan te passen en te onderzoeken of er voor het aanvragen van extra bekostiging geen gebruik kon worden gemaakt van het aanmeldformulier. Voor ouders bleek ook onduidelijk te zijn waar de middelen voor bedoeld waren. Er moest vaak uitgelegd worden dat ze niet bedoeld zijn voor het vergoeden van individuele kosten zoals ouderbijdrage, schoolreis e.d.