Intervisiebijeenkomst

Intervisiebijeenkomst

Er is regelmatig behoefte om in een kleine groep informatie uit te wisselen rondom een specifieke casuïstiek, thema of uitdaging rondom het Onderwijs aan Woonwagen, Roma- en Sintikinderen.

Het is mogelijk om een verzoek in te dienen om een intervisiebijeenkomst met enkele collega’s via Teams te organiseren. Heb je hieraan behoefte, mail dan naar info@owrs.nl.