Het CCV helpt bij de aanpak van multiprobleemgezinnen

Wat doet het CVV?

Het CCV heeft kennis van de specifieke Romacultuur en een breed netwerk van specialisten. Ook is het CCV goed op de hoogte van uiteenlopende voorbeelden en aanpakken die in het land worden ingezet.

“Poef… zomaar… ineens… weg. Het komt vaker voor dat kinderen met een Roma-achtergrond ineens van de aardbodem lijken verdwenen. Zijn ze plotseling verhuisd? Speelt er iets anders waar ik niet van af weet? Mag ik van de privacywetgeving wel bij een ketenpartner navragen of hij hetzelfde ziet? Het zijn vaak dit soort vragen die professionals zichzelf stellen wanneer ze te maken krijgen met multiprobleemgezinnen met een Roma-achtergrond. En ook vaak doet besluiten voor nu niets te doen. Maar is dat wijs?”

Tijdens het Rijksprogramma Aanpak uitbuiting Roma kinderen dat in 2011-2016 plaatsvond, ontwikkelden verschillende gemeenten en landelijke organisaties een op maat gemaakte methode of visie voor hun lokale problematiek. Informatie over de opbrengsten van de proeftuinen is te vinden op de website van het CCV. Daarnaast heeft het CCV met Meike Lommers een adviseur in huis die gemeenten en organisaties actief verbindt, kennisuitwisseling en ontwikkeling aanjaagt en gemeenten en organisaties adviseert en helpt in de ontwikkeling van een aanpak op maat op deze bijzondere problematiek.

Nieuwe inzichten voor een aanpak van multiprobleemgezinnen

Voor een effectieve aanpak van multiprobleemgezinnen (MPG) waar veiligheid en overlast een rol spelen, is het nodig dat partners met elkaar om de tafel gaan. Ook moeten professionals hun kennis, vaardigheden en competenties verbreden. Dat zijn de uitkomsten van het onderzoek van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) naar de ‘witte vlekken’ in de aanpak van multiproblematiek. Naast deze witte vlekken zijn ook bouwstenen voor een aanpak beschreven.

Download het rapport

Bron: hetccv.nl