Gelijke kansen voor iedereen

Gelijke kansen voor iedereen

De Europese Commissie publiceerde het nieuwe strategische kader voor gelijkheid, inclusie en participatie van Roma in EU-landen.

De Roma vormen de grootste etnische minderheid van Europa. Van de 10 tot 12 miljoen Roma die in Europa wonen, zijn er ongeveer 6 miljoen burgers of inwoners van de EU. Veel Roma in de EU zijn nog steeds het slachtoffer van vooroordelen en sociale uitsluiting, ondanks het verbod op discriminatie in de EU-lidstaten.

In onderstaand filmpje een illustratie van de ongelijke kansen.

De term Roma wordt gebruikt in EU-beleidsdocumenten en omvat diverse groepen, waaronder Roma, Sinti, Kale, Romanichels, Boyash / Rudari, Ashkali, Egyptenaren, Yenish, Dom, Lom, Rom en Abdal, evenals reizigerspopulaties (gens du voyage, Camminanti, enz.).

Het vorige kader was in de eerste plaats gericht op sociaal-economische integratie. Op 7 oktober 2020 kwam de Commissie met een hervormd en versterkt strategisch EU-kader voor de Roma met drie pijlers. Naast de sociaal-economische inclusie van gemarginaliseerde Roma moet hierdoor gelijkheid en participatie worden bevorderd. Alle Roma moeten de kans krijgen om hun volledige potentieel te benutten en deel te nemen aan het politieke, sociale, economische en culturele leven.

De Commissie heeft ook een voorstel voor een aanbeveling over de gelijkheid, inclusie en participatie van de Roma gedaan, dat nu door de Raad wordt behandeld.

Lees meer via de website van de Europese Commissie