Flexibele dialoog Sinti en Roma

Flexibele dialoog Sinti en Roma

Het ministerie van SZW wil graag een structuur opzetten waardoor (leden van) Sinti- en Romagemeenschappen en het departement elkaar beter leren kennen, elkaar sneller en gemakkelijker weten te vinden als er iets speelt en/ of wanneer afstemming, bijvoorbeeld over voorgenomen nationaal en Europees beleid, gewenst is.

Om die reden wordt, bij wijze van experiment, de zogenaamde flexibele dialoog georganiseerd door Movisie. Ken jij Sinti of Roma? Wijs hen dan op deze bijeenkomst op woensdag 13 april van 13.30 tot 16.30 in de omgeving van Utrecht. Om deel te nemen aan de bijeenkomst, moeten deelnemers aangemeld zijn. De exacte locatie wordt naar de deelnemers verstuurd na aanmelding. Aanmelden kan tot uiterlijk 12 april.

Meer informatie en aanmelden