Ondersteuning van leraren en scholen bij onderwijs op afstand

Maatregelen

Minister Slob (onderwijs) neemt samen met scholen en gemeenten maatregelen om kinderen in een kwetsbare omgeving extra te ondersteunen nu zij niet fysiek naar school kunnen. Leerlingen die thuis geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben, worden daarin ondersteund door hun school en gemeente. SIVON, een ict-coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs gaat waar nodig ondersteunen met tijdelijk extra faciliteiten. Zij krijgt 2,5 miljoen euro om dit te regelen. Bovenop de kinderen die hierbij door scholen en gemeenten worden ondersteund, kunnen zo duizenden kinderen extra worden geholpen. In een brief van 7 april jl. informeert Slob bestuurders en schoolleiders op de mogelijkheden voor onderwijs op afstand.

Meer informatie op de website van SIVON