Extra geld overheid voor ondersteuning VVE en onderwijs

Subsidieaanvragen mogelijk vanaf 2 juni

Vrijdag 15 mei jl. is bekend geworden dat het kabinet bijna €500 miljoen extra investeert in het onderwijs. Er gaat €200 miljoen naar studenten om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Daarnaast investeert het kabinet €244 miljoen in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo als extra ondersteuning voor leerlingen die dat door de coronacrisis nodig hebben. De eerste subsidieaanvragen zijn mogelijk vanaf 2 juni.