Enquête GOAB-ambtenaren

Wat weet een GOAB-ambtenaar over woonwagen-, Roma en/of Sintikinderen?

Er is door de landelijke ondersteuning OWRS in samenwerking met Oberon een survey uitgevoerd onder de GOAB-ambtenaren in Nederland. Daarmee is in beeld gebracht in welke gemeenten er een specifieke onderwijsproblematiek wordt ervaren bij de woonwagen-, Roma- en/of Sintikinderen en of er specifieke contactpersonen of projecten in de gemeenten daarvoor zijn. Er is door 133 ambtenaren hierop gereageerd. In 60% van de gemeenten waarin zij werkzaam zijn wonen woonwagen-, Roma en/of Sintikinderen, 20% van de GOAB-ambtenaren hebben daar geen zicht op.

Door 81 ambtenaren is nog specifieke informatie gegeven. 40% van de GOAB-ambtenaren geeft aan dat er een specifieke onderwijsproblematiek is bij de woonwagen-, Roma- en/of Sintikinderen en 33% heeft daar geen zicht op.

Er zijn daarentegen in 72% van deze gemeenten geen specifieke trajecten die daarvoor worden ingezet, slechts in 12% van de gemeenten zijn er specifieke trajecten voor OWRS. In 22% van de gemeenten is er wel een specifieke contactpersoon voor de woonwagenbewoners, Roma en Sinti. Zo’n 33% geeft aan dat er interesse is om deel te gaan nemen aan een netwerkbijeenkomst en 68% wil graag de nieuwsbrief OWRS voortaan ontvangen.