Brochures over de woonwagencultuur

Brochures over de woonwagencultuur

De Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland heeft, in samenwerking met het centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, drie informatieve brochures uitgebracht over de woonwagencultuur.

  • Een algemene brochure
  • Een brochure over wat de plaatsing van de woonwagencultuur op de Nationale erfgoedlijst betekent voor gemeenten
  • Een lesbrief voor scholieren, die ook gebruikt kan worden als je een werkstuk wilt schrijven over woonwagenbewoners.

Klik op de foto’s hieronder om de brochures te openen.

Waarom zijn woonwagenbewoners zo’n aparte groep mensen? Waarom willen ze niet gewoon in een stenen huis wonen? Waarom wonen ze in wagens die al lang niet meer rijden kunnen? En waarom ziet u op het Journaal en leest u in de krant zo vaak over criminaliteit onder woonwagenbewoners? In deze brochure vertellen woonwagenbewoners zelf iets over hun cultuur.

Een gemeente met een woonwagenkamp binnen de gemeentegrenzen ziet daarin meestal een probleem. En woningbouwverenigingen die bij de afschaffing van de woonwagenwet in 1999 het verzoek kregen om het beheer over een woonwagenkamp op zich te nemen, waren daar over het algemeen helemaal niet blij mee. Is dat terecht? Wat betekent de woonwagencultuur voor gemeenten?

Hebt u leerlingen in de klas die een werkstuk willen schrijven over de woonwagencultuur? De lesbrief ‘Mensen van de reis’ over woonwagencultuur in Nederland biedt veel informatie die aan leerlingen is gericht.