Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid

Het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met gemeenten een visie op het standplaatsenbeleid ontwikkeld dat in lijn is met het mensenrechtelijk kader voor de culturele identiteit van Roma, Sinti en woonwagenbewoners.

Download het beleidskader (pdf)