Netwerkbijeenkomst OWRS

Netwerkbijeenkomst op 7 april 2022

Op donderdag 7 april 2022 is er een OWRS netwerkbijeenkomst gepland in Utrecht, van inloop 9.30 uur tot 13.00 uur (inclusief lunch).

Het is een landelijke bijeenkomst voor professionals met als doel kennisuitwisseling.

Het programma

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 7 april 2022 in Utrecht, op loopafstand van het Centraal Station.
Na aanmelding ontvangt u de gegevens van de locatie. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

09.30 uur   Opening en korte kennismaking deelnemers

09.45 uur   Actuele ontwikkelingen

10.00 uur   Een kijkje in de wereld van Sinti
Lalla Weiss en Nadine Rosenberg vertellen over de cultuur van de Sinti.

10.45 uur   Pauze

11.05 uur    Dialoog: Hoe kunnen we met de cultuur van Sinti in het onderwijs rekening houden? Wat moeten we vooral wel en wat niet doen?

12.00 uur   Wat speelt er op de verschillende locaties? Waarover wil je met je collega’s uitwisselen. Er zijn mogelijkheden voor intervisie en themabijeenkomsten.

12.15 uur    Afsluiting ochtenddeel en lunch

13.00 uur   Einde lunch