OWRS netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst op 25 november 2021

Op donderdag 25 november 2021 is er een online OWRS netwerkbijeenkomst gepland van 15.00 tot 16.30 uur.

PROGRAMMA

  • Landelijke ontwikkelingen
  • TOY for Inclusion – Iara de Witte
    Bij TOY for Inclusion werkt het Leger des Heils samen met Roma brugfiguren aan een laagdrempelig activiteitenaanbod voor gezinnen met kinderen van allerlei achtergronden, met een focus op Roma. De activiteiten en workshops richten zich op de ontwikkeling van kinderen en vrouwen. Met behulp van Roma brugfiguren wordt langzaam vertrouwen opgebouwd en gewerkt aan een inclusieve samenleving en sociale inclusie van Roma. In Enschede hebben ze dat samen met Roma-koppel Antonio en Veriza opgezet. In Lelystad wordt binnenkort gestart met dit traject. Iara de Witte projectleider voor deze projecten is werkzaam bij het Leger des Heils. Zij vertelt over de opzet en werkwijze bij TOY en de uitdagingen en kansen hierbij. (Lees artikel)
  • In de knel tussen 2 culturen – Milutin Pavlovic en Alice Sligtenhorst
    De Roma gemeenschap is een gesloten gemeenschap met eigen cultuur en tradities. Het leven in twee culturen kan ervoor zorgen dat er miscommunicaties ontstaan tussen Roma en bijvoorbeeld de gemeente, scholen of andere instanties. De Stichting Zas Angle probeert de kloof tussen de Roma en de professionals te verkleinen door te fungeren als brugfiguur. Binnen Zas Angle werken Alice van Sligtenhorst en Milutin Pavlovic. Ze worden ingeschakeld door gemeenten en instanties en ondersteunen Roma-families en jongeren. Door hun inzet worden nieuwe perspectieven geboden en escalaties voorkomen. Ze begeleiden o.a. jongeren die graag naar school willen, op zoek zijn naar een stageplek of werk maar vastlopen en niet goed weten wat bij hen past. Zas Angle ondersteunt en coacht jongeren en gaat samen met hen op zoek naar hun kwaliteiten en wensen, zodat zij hun dromen kunnen waarmaken. Milutin en Alice vertellen over hun aanpak en werkwijze en hoe ze o.a. jongeren leren omgaan met de twee werelden waartussen ze soms knel komen te zitten. (Lees artikel)
  • Uitwisseling in kleine groepjes
    Wat is herkenbaar? Wat zou je willen delen / voorbeelden uit de praktijk.

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven.