CPOE viert de 30e Internationale Romadag!

CPOE viert de 30e Internationale Romadag!

Jaarlijks wordt er door Roma wereldwijd aandacht besteed aan de Internationale Romadag (8 april). Een dag waarop de cultuur en geschiedenis van deze minderheidsgroep centraal staan en ook een dag waarop stil gestaan wordt bij de discriminatie waarmee Roma te maken hebben.

Het CPOE organiseert dit jaar een bijeenkomst op 3 april om de 30e Internationale Romadag in het spotlicht te zetten en daarmee aandacht te vragen voor de positie van Roma in Oost-Europa. Samen met de Roma Netwerk Groep (CPOE deelnemers die zich voor Roma inzetten) willen ze laten zien wat organisaties doen om de positie van Roma te verbeteren en willen ze met elkaar leren van andere goede ervaringen die uitsluiting van Roma verminderen.

Sprekers

Er zijn twee sprekers uitgenodigd die vanuit hun expertise zullen vertellen hoe gewerkt kan worden aan inclusie van Roma en welke werkwijze daarbij passend is. Zo zal Peter Jorna (adviseur Roma & Sinti aangelegenheden) vertellen over het Europese beleid op inclusie van Roma en zal Larisa Lacatus (inclusie van Roma in onderwijs en werk, mensenhandel, etc.) vertellen over (haar) ervaringen met inclusie van Roma in Roemenië. Larisa is zelf Roma wat zeker een meerwaarde geeft aan haar bijdrage.

Verder zullen er workshops zijn die organisaties kunnen inspireren om hun activiteiten met Roma in te vullen. Workshops over: economische ontwikkeling, life skills, imago van Roma, mensenhandel en resultaten van de evaluatie van Dorcas op inclusie van Roma. Ook zijn er Roemeense projectmedewerkers aanwezig die hun best practises zullen delen.

Waar?

Datum: vrijdag 3 april 2020
Tijd: 13.30 – 17.00 uur (inloop 13.00 uur)
Locatie: PLDC, Joseph Haydnlaan 2A te Utrecht
Organisatie: CPOE en Roma Netwerk Groep

Bedoeld voor CPOE-deelnemers en belangstellenden. U kunt zich via deze link aanmelden voor de bijeenkomst. Informatie via info@cpoe.nl of 06 37464116.