Voortgang monitor OWRS Voortgezet Onderwijs

In het voorjaar 2017 is de monitor Voortgezet Onderwijs voor de tweede keer uitgezet. De monitor bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel. Het betreft gegevens over het schooljaar 2015 – 2016. Daarin wordt gekeken naar de deelname van Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen in het voortgezet onderwijs, naar kansen en belemmeringen en succesvolle interventies en aanpakken. De kwantitatieve gegevens zijn inmiddels in de periode mei-juni 2017 verwerkt. In het najaar vinden op 1 november de kwalitatieve gesprekken plaats. In december zal de monitor gereed zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Timmermans r.timmermans@kpcgroep.nl of Astrid van den Hurk avdhurk@meno- groep.nl.

© 2018 OWRS. Realisatie door 2manydots