OWRS-leerlingen kwetsbaar en op achterstand?

Leerachterstand door corona?

Momenteel is Nederland geleidelijk uit een lockdown aan het komen als gevolg van het coronavirus waardoor scholen gesloten waren. Er is daarbij beleidsmatig oog voor de meer kwetsbare groepen kinderen, in de betekenis van het in beeld gaan krijgen van deze kinderen door gemeenten en scholen, verstrekking van software (laptops en wifipunten) en oriëntatie op mogelijk zomerbeleid (zie ook Kamerbrief OCW, 3 april 2020).

We vermoeden dat een behoorlijk groot deel van de kinderen van woonwagenbewoners, Sinti en Roma valt onder deze ‘kwetsbare groepen’ en dat zij de extra nadelige gevolgen hiervan gaan ondervinden voor de schoolloopbaan. Thuis-online leren met hulp van ouders is in veel van deze gezinnen slechts beperkt of niet mogelijk. Ouders kunnen hun kinderen vaak niet goed begeleiden. Veel kinderen komen in aanmerking voor de extra opvang voor kwetsbare kinderen, maar we weten niet of daar ook gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast kunnen ouders op dit moment ook nog de keuze maken om kinderen nog niet naar school te laten gaan omdat ze daar risico op besmetting op lopen. We willen voorkomen dat er een grotere leerachterstand wordt opgelopen hierdoor.

We vinden het belangrijk dat in het beleid voor kwetsbare groepen dat nu door het ministerie van OCW wordt ontwikkeld ook OWRS-kinderen goed worden bereikt. Graag willen we inventariseren of er (extra) ondersteuning nodig is voor de WRS-kinderen. U helpt ons enorm door het invullen van onderstaande vragen.

Inventarisatie (extra) ondersteuning voor WRS-kinderen

© 2023 OWRS. Realisatie door 2manydots